جزئیات مقالات      مقالات » آس سولفام K

آس سولفام K
آس سولفام K این ماده به طور تصادفی در سال ۱۹۹۷ در آلمان کشف گردید.


از نظر شیمیایی متشکل از اسید استواستیک و اسید سولفامیک است که به صورت نمک پتاسیم می باشند. 


اتخاذ این نام تجاری برای آن نیز به دلیل همین ویژگی ترکیبی است.


میزان شیرینی آن حدود ۲۰۰ برابر شیرینی ساکارز و در بررسی های انجام شده هیچگونه نشانه ای از خطرزا بودن آنمشاهده نشده است.
 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما