جزئیات مقالات      مقالات » ساخارین شیرین کننده مصنوعی

ساخارین شیرین کننده مصنوعی
یکی از شیرین کننده های مصنوعی  ساخارین است و همان طور که قبلاً در مبحث طعم مواد غذایی اشاره شد، ۴۵۰ مرتبه شیرینتر از ساکارز میباشد.


این ماده به طور تصادفی توسط دو محقق در دانشگاه جان هاپکینز در سال ۱۸۷۹ کشف شد. میزانی که از این قند مصنوعی می توان به کاربرد بستگی به شیرینی مورد نظر دارد اما باید توجه شود که چنانچه غلظت آن از حدی تجاوز کند، سبب ایجاد نوعی مزه تلخ می شود که مورد قبول نمی باشد.


در بدن انسان ساخارین به سهولت جذب می شود و به سرعت از طریق ادرار دفع میگردد. jahanshimi.com/articleDetail/134.html


تا سال ۱۹۱۲ مصرف آن در امریکا ممنوع بود. اما در جریان جنگ جهانی اول به دلیل کمبود شکر، مصرف آن رایج و رو به گسترش نهاد.


اگرچه یک ممنوعیت مصرف به خاطر سرطانزایی در سال ۱۹۷۷ از طرف اداره غذا و دارو در امریکا برای ساخارین درخواست گردید ولی این درخواست در جریان یک گذر طولانی از مراحل قانونی و تصویب نهایی قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۹۹۱ این درخواست اساساً پس گرفته شد. البته در محصولات حاوی ساخارین موضوع خطرزایی احتمالی آن در روی برچسب باید قید شود.


حال حاضر در بیش از ۹۰ کشور در جهان مصرف ساخارین مجاز می باشد. است و همان طور که قبلاً در مبحث طعم مواد غذایی اشاره شد، ۴۵۰ مرتبه شیرینتر از ساکارز میباشد.


این ماده به طور تصادفی توسط دو محقق در دانشگاه جان هاپکینز در سال ۱۸۷۹ کشف شد. میزانی که از این قند مصنوعی می توان به کاربرد بستگی به شیرینی مورد نظر دارد اما باید توجه شود که چنانچه غلظت آن از حدی تجاوز کند، سبب ایجاد نوعی مزه تلخ می شود که مورد قبول نمی باشد.  


در بدن انسان ساخارین به سهولت جذب می شود و به سرعت از طریق ادرار دفع میگردد.


تا سال ۱۹۱۲ مصرف آن در امریکا ممنوع بود. اما در جریان جنگ جهانی اول به دلیل کمبود شکر، مصرف آن رایج و رو به گسترش نهاد.


اگرچه یک ممنوعیت مصرف به خاطر سرطانزایی در سال ۱۹۷۷ از طرف اداره غذا و دارو در امریکا برای ساخارین درخواست گردید ولی این درخواست در جریان یک گذر طولانی از مراحل قانونی و تصویب نهایی قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۹۹۱ این درخواست اساساً پس گرفته شد.


البته در محصولات حاوی ساخارین موضوع خطرزایی احتمالی آن در روی برچسب باید قید شود. در حال حاضر در بیش از ۹۰ کشور در جهان مصرف ساخارین مجاز می باشد.


 


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما