جزئیات مقالات      مقالات » کره کاکائو COCOA BUTTER

کره کاکائو COCOA BUTTER


COCOA BUTTER کره کاکائو

کره کاکائو چربی طبیعی دانه کاکائو است و دارای خواصی است که به شکلات بافت و ویژگی های خاص می دهد.


کره کاکائو را میتوان حداقل به چهار شکل کریستال تهیه نمود که فقط یک شکل کریستالی شکلاتی پایدار با عمر نگهداری طولانی تولید میکند.


محصول میبایست در طی تولید مرحله تمپرینگ را طی نماید تا اطمینان حاصل شود که کریستالیزاسیون نوع پایدار کره کاکائو ایجاد شده است. شکل پایدار کریستال در دمای C ۳۷ تشکیل میگردد.

مقدار متوسط چربی (کره کاکائو) در دانه های کاکائو با توجه به کشور و ناحیه رشد درختان از ۴۰ تا ۴۳٪ متغیر است همچنین ترکیبات شیمیایی چربی ها خصوصاً مونوتری گلیسیریدهای غیراشباع آن متفاوت است.


مشابه ها کره کاکائو COCOA BUTTEREQUIVALENTS

Cocoa Butter Equivalents مشابه کره کاکائو برخی از چربیها مانند illipe و روغن گلرنگ و برخی محصولات تولیدشده، خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه کره کاکائو دارند و مخلوط آنها باکره کاکائو خواص مشابه دارد.


به این گونه چربیها، چربیهای مشابه کره کاکائو گویند که می تواند با شکلات (بدون اینکه تأثیر منفی داشته باشد) مخلوط شوند.


جانشین کره کاکائو COCOA BUTTER SUBSTITUTES


این چربیها از نظر فیزیکی مشابه کره کاکائو هستند امّا از نظر شیمیایی متفاوتند و همراه با استفاده میشود.


این چربی ها و روکش ساخته شده از آنها نمی بایست باکره کاکائو مخلوط نمود زیرا محصول بدل است آمده غیرقابل مصرف می شود.

برخی از این نوع چربیها نیازی به مرحله تمپرینگ ندارند و میتوان سریعتر از کره کاکائو سرد نمود. در عملی، با چشیدن می توان تفاوت بین جایگزین های شکلات و شکلات خالص را تشخیص داد. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما