جزئیات مقالات      مقالات » سفید کردن آرد BLEACHING

سفید کردن آرد BLEACHING


سفید کردن آرد BLEACHING 


سفید کردن آرد کهنه، یعنی آردی که چندین هفته مانده باشد سریعاً برای پخت استفاده می شود، چون در طی این مدت آرد بطور قابل ملاحظه ای برای پخت بهبود کیفی یافته است و سفید می شود.

اکنون سالهاست که با افزودن مقادیر بسیار اندک از ترکیبات اکسیدکننده به آرد خیلی سریع به اهداف مورد نظرمان که همان بهبود یافتن و سفید شدن است می رسیم ترکیبات سفیدکننده هیچ تأثیری بر روی ذرات سبوس و متعاقب آن ایجاد یک آرد نامرغوب، ندارد و به نظر میرسد از درجه معتبری برخوردار است.

وجود آن در آرد به مقدار زیاد سبب می شود رنگ آرد به زردی بزند، در نتیجه نان سفیدی که مورد توجه مردم است، بدست می آید. ترکیباتی که در انگلستان به عنوان سفیدکننده های مجاز شناخته شده شامل؛ دی اکسیدکلرین، بنزوئیل پراکسید و کلرین است.

این ماده شیمیایی در آرد کیک مجاز، و خیلی کم بکار میرود. افزودن سفیدکننده در آمریکا مجاز شده است.

مواد مجاز در آمریکا؛ اکسید نیتروژن، دی اکسیدکلرین، نیتروزیل کلرین، دی اکسیدکلرین وبنزیل پراکسید است.


اندازه گیری درجه سفیدی آرد :

روشی برای اندازه گیری درجه سفیدی آرد تعیین نموده اند. محتوای پیگمان ها با مقدار زیادی بنزین استخراج می شود و درجه زردی این عصاره به وسیله مقایسه با محلولهای استاندارد که دارای کرومات پتاسیم و نیترات کبالت می باشد، اندازه گیری میشود.

سالها بعد روش اسپکتروفتومتریک را برای اندازه گیری و درجه بندی عصاره استخراج شده، ثابت نمودند.

آردهای سفید نشده که شروع منحنی از عدد پنج یا بیشتر میباشد، بستگی به گندم های مورد استفاده در آسیابانی دارد.


آرد سفید شده روشن از عدد ۳/۵-۴ و آرد سفیدشده خوب از عدد ۱/۵-۲/۵ و آردی که شدیداً سفید شده از عدد ۱ یا کمتر، منحنی آن شروع می شود.

  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما