جزئیات مقالات      مقالات » افزودنی های صنایع غذایی

افزودنی های صنایع غذایی
افزودنی های غذایی امروزه از طیف وسیعی از موادی تحت عنوان افزودنی جهت مقاصد مختلف در تهیه و فرایندهای غذایی استفاده می شود. اهمیت افزودنی ها در حدی است که بدون بهره گیری از آنها اساساً تولید و مصرف بسیاری از اقلام و فراورده های غذایی غیرممکن می باشد. این دسته از مواد برحسب کاری که در یک سیستم غذایی انجام می دهند به گروه های مختلفی تقسیم می گردند.  البته باید توجه شود که برخی از مواد افزودنی صرفاً همان نقشی را که عنوان گروه مربوطه دلالت بر آن دارد انجام نمی دهند و قادرند اثرات سودمند متفاوتی را در مواد و سیستم های مختلف غذایی ظاهر سازند.


از این جهت ممکن است طبقه بندی مواد افزودنی با توجه به دیدگاه یا مقوله مورد نظر، تا حدودی به شکل های متفاوتی صورت بگیرد.


 


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما