جزئیات مقالات      مقالات » تصفیه زیستی (بیولوژیکی)

تصفیه زیستی (بیولوژیکی)


تصفیه زیستی (بیولوژیکی) : مرحله دوم تصفیه فاضلاب ها شامل فرایندهای زیستی است که طی آن، مواد محلول تخریب پذیر زیستی موجود در پساب (مانند قند، چربی، مواد آلی دارای زنجیرهای کوتاه) توسط میکروارگانیسم ها تجزیه میشوند.


در این روش از باکتری ها برای تجزیه زیستی فاضلاب و تولید محصولات نهایی پایدار استفاده میشود.


در این فرایندها ، میکروارگانیسم ها و لجن های بیشتری تولید شده و بخشی از فاضلاب به دیاکسید کربن، آب و سایر محصولات نهایی تبدیل می گردد. با توجه به دسترسی آسان به اکسیژن محلول، روش های تصفیه زیستی به دو نوع هوازی و بی هوازی تقسیم می شوند.


هدف از تصفیه فاضلاب ، حذف مواد جامد موجود در ان به میزان کافی است تا در نهایت فاضلابی با قابلیت تخلیه در آب های مقصد بدون ایجاد تأثیر منفی روی کیفیت آن حاصل گردد.


مواد جامد جداشده در واقع مواد آلی هستند، لکن ممکن است شامل مواد جامد معدنی نیز باشند.


مواد جامد و مایعی که به صورت لجن درامده نیز تصفیه می شوند و در نهایت عملیات تصفیه برای کنترل بو، کاهش فعالیت زیستی یا از بین بردن ارگانیسم های بیماری نیز مورد نیاز است.


در مورد فاضلاب های شهری، این فرایندها اغلب توسط باکتری ها و پروتوزآهای هوازی انجام می گیرد لکن در مورد فاضلاب های صنعتی، فرایندهای بیهوازی نقش مهمی دارند.


هدف از انجام اینگونه فرایندها، تبدیل مواد محلول در آب، به موادی نامحلول که همان سلول باکتری هاست، می باشد.


سلول های باکتری، در واقع لجن زیستی تشکیل میدهند که در فرایند تصفیه می توان آن را از جریان فاضلاب خارج نمود.   
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما