جزئیات مقالات      مقالات » سیستم تصفیه آب به روش بخار متراکم

سیستم تصفیه آب به روش بخار متراکم


سیستم تصفیه آب به روش بخار متراکم :


در فرایندهای تقطیری بر اساسی سیستم بخار متراکم، بخارات تولید شده فشرده شده و در نتیجه دما افزایش می یابد.


افزایش فشار و دمای بخار می تواند به عنوان یک منبع حرارتی برای تبخیر آب مورد استفاده قرار گیرد. در این سیستم، بخار تولید شده متراکم شده تا تقطیر آن بتواند حرارت کافی برای تولید مجدد بخار از همان منبع رادراختیار قرار دهد.


سه پدیده یک سیستم تقطیر شامل تبخیر، جداسازی و چگالش بخار در اینجا نیز وجود دارد. در این سیستم یک کمپرسور و دو مبدل حرارتی آب خام را به وسیله دو جریان محصول و فاضلاب گرم می کنند.


انرژی الکتریکی لازم برای هر مترمکعب محصول در این سیستم حدود ۲۰ کیووات ساعت است. استفاده از این گونه سیستم ها در مکانی که انرژی حرارتی بخار به اسانی در دسترس نباشد، از سایر فرآیندهای تقطیر مؤثرتر است.


برای عمل کرد این نوع سیستم ها در فشار اتمسفری ، آب ورودی تا دمای جوش گرم شده و سپس به دستگاه وارد می شود.


برای این منظور از دو مبدل آب به آب که یکی به وسیله پساب و دیگری به وسیله محصول تغذیه می شود استفاده می گردد. قیمت این مبدل و هزینه های جاری بالا ازمحدودیت های مهم این نوع سیستم ها است.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما