جزئیات مقالات      مقالات » تصفیه پساب توسط گیاه (گیاه پالایی)

تصفیه پساب توسط گیاه (گیاه پالایی)


تصفیه پساب توسط گیاه :


گیاه پالایی :


آلودگی به فلزات سنگین و مواد ضد زیست سبب شده است که توسعه فناوریهای گیاه پالایی، استفاده از روشهای رفع آلودگی مبتنی بر گیاهان را مورد توجه قرار دهاند. آلودگی ها مانند ارسنیک وجود دارد.


فناوری ها جذب گیاه شده واستفاده از این فناوری ها برای زیرمجموعه ای از آلودگی هایی حاوی جیوه، ارسنیک، کروم و روی با این بازیافت فلزات گرانبهایی چون طلا نیز پس از جذب وجود خواهد داشت.


واژه گیاه پالایی گیاهی در واقع استفاده مهندسی از گیاهان سبز شامل گونه های علفی و آلایشی زدایی آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده های محیط زیست برای برداشت مواد الاینده نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب ، ترکیبات آلی و مواد رادیواکتیو است.


هدف از کاربرد این فناوری، افزایش انتقال آلاینده ها از خاک به بخش های هوایی گیاه است، به گونه ای که با هر بار محصول دهی، بیشترین میزان آلاینده ها از محیط خاک خارج شود.


گیاه پالایی فرایندی طبیعی است که توسط گیاهان انجام شده و شامل موارد زیر است:


الف) حذف فلزات و برخی از ترکیبات آلی


ب) پردازش شیمیایی این مواد از طریق لیگنیفیکاسیون ، تبخیر، متابولیزم و یا معدنی کردن آنها


ج) بهره گیری از آنزیمها برای شکست مولکولهای پیچیده آلی به مولکولهای ساده تر د) افزایش محتوای کربن - اکسیژن اطراف ریشه ها در درون خاک و در نتیجه افزایش فعالیت میکروبی و قارچی در اطراف ریشه ها از طریق آزادسازی مواد شیمیایی و یا پوسیدگی ساقه ها


ه) جذب آب های زیرزمینی (حتی آب های آلوده) و بهره گیری از آن برای فرایندهای گیاهی  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما