جزئیات مقالات      مقالات » رزین های سختی گیر

رزین های سختی گیر


رزین های سختی گیر:


رزین های سختی گیر کاتیونی اسید قوی با پایه کوپلیمر پلی استیرنی بوده و از آن به فرم سدیمی استفاده می شود.


رزین به فرم سدیمی ساخته و مورد استفاده قرار میدهند. در هنگام بهره برداری، رزین به علت فعالتر بودن نسبت به کل و منیزیم قادر خواهد بود یونهای سدیمی خود را تعویض نماید.


واکنشهای فوق به صورت زیر نوشته می شود:


 R-Na* + Ca** ->R-Ca** + xNa* R-Na+ + Mg" – R-Mg" + Nar


این فرآیند برگشت پذیر بوده و بنابراین اگر تمام مواضع فعال رزین ( ظرفیت عملی رزین ) اشغال شود، رزین را می توان با محلول نمک احیاء (نوسازی) نمود.


بنا به آنچه گفته شد، رزینهای سختی گیر به گروههای مختلفی طبقه بندی می شوند.


رزین های سختی گیر شرکت PUROLITE:


شرکت PUROLITE انواع گوناگونی از رزینهای سختی گیر را جهت مصارف مختلف با توجه به شرایط بهر برداری ساخته است.


متداولترین فرآورده های مصرفی این شرکت در فهرست ذیل آمده است:


 Purolite C100


Purolite C100e


شرکت Purolite برای مصارف آشامیدنی و خوراکی چندین رزین را که برای صنایع غذایی مناسب هستند  , ساخته است.


علامت eروی محصولات شرکت Purolite بدین مفهوم است که این رزین را مخصوصا طوری طراح کرده اند که نشتی های آنرا که ممکن است در طی بهره برداری وارد آب شود، به حداقل برساند.


بهتر است مفهوم تابع DVB (دی وینیل بنزن) در ساخت رزین را توضیح دهم با ساختار زنجیره ای تشکیل می دهد .


درصد DVB موجود در ترکیب تعیین کننده خصوصیات رزین حاصله میباشد. برای مثال رزین با درصد پایین DVB از لحاظ ساختاری ناپایدارتر و ظرفیت کل حجمی آن کمتر خواهد بود.


هرچه درصد انصال عرض محصول بیشتر باشد، ترکیب پایدارتر و بالنتیجه استحکام فیزیکی و مقاومت آن در برابر شکنندگی بیشتر خواهد بود .


لذا سرعت انجام واکنشها در آن (ظرفیت عملی آن) بیشتر است .  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما