جزئیات مقالات      مقالات » تشدید کننده های عطر و طعم

تشدید کننده های عطر و طعم


تشدید کننده های عطر و طعم :


تشدید کننده های عطر و طعم موادی هستند که خودشان مزه یا عطر و طعمی ندارند اما سطح زبان را تحریک کرده و موجب افزایش بزاق می شوند.


مقدار مجاز مصرف این ترکیبات بسیار کم است اما در همین مقادیر نیز می توانند باعث تشدید عطر و طعم شوند.


مونو سدیم گلوتامات :


مونو سدیم گلوتامات نمک سدیم اسید گلوتامیک است.


اگر این ترکیب به میزان ۰/۲ تا ۱ درصد به غذاهای با pH ۴/۵ تا ۸ اضافه شود، مزه کشور ایجاد شده و مزه غذا را تشدید می کند به هنگام استفاده از منوسدیم گلوتامات این احتمال وجود دارد .


که طعم یکسانی در کلیه فرآورده های گوشتی به وجود آید که در حال حاضر با وجود تعداد زیادی تشدید کنندهعطر و طعم می توان بر این مشکل فائق آمد ه


  اسید ریبونوکلئیک و دیگر تشدید کننده های عطر و طعم :


اینوزین ۵- منوفسفات های سدیم، پتاسیم و کلسیم تشدید کننده های عطر و طعم هستند.


اینترکیبات به مقدار بسیار کم (۰/۰۵-۰/۰۰۷ درصد) مورد استفاده قرار می گیرند اما معمولاً با


منوسدیم گلوتامات مخلوط می شوند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما