جزئیات مقالات      مقالات » جایگزین های ساکاروز

جایگزین های ساکاروز


جایگزین های ساکاروز ( شیرین کننده های کاهش دهندهٔ کالری دریافتی ) :


شیرین کننده های کم کالری همان شدت شیرینی ساکاروز را با یک اندیس کالری کمتر ایجاد می نمایند و شامل ترکیباتی همچون مالتودکسترین، پلی دکستروز و قند الکل ها می باشند.


توسعهٔ جانشین های ساکاروز با پایهٔ دکسترین در ابتدا در آمریکا شروع گردید.


یکی از اولین شیرین کننده های کم کالری قابل پذیرش به صورت تجاری توسط شرکت Alberto-culver  Inc در ۱۹۶۵ به بازار آمد.


نوآوری Alberto-culver عبارت از ترکیب صمغ عربی با ژلاتین برای همانندسازی ظاهری کریستال های ساکاروز بود.


این مخلوط را به سادگی در خل خشک نموده که این امر موجب ساختمان سلولی سوراخدار در آن می شد و بالاخره آن را به اندازههای کوچک دلخواه خرد و پودر می کردند.


نوآوری های دیگر در مورد جایگزین های ساکاروز توسط Pillsburry،Mansanto و Garnble &procter ارائه گردیدند.


این جایگزین ها عبارت از شربت های به دست آمده از غلات با DE پایین همراه با سیکلمات یا ساخارینهای مصنوعی متعددی همچون ساخارین، آسپارتام، آسه سولفام پتاسیم در محصولات مختلف کم کالری استفاده گردیده است.


این شیرین کننده ها در مقایسه با ساکاروز قدرت شیرین کنندگی بسیار زیادی را دارند. در عین حال برخی از آنها دارای پس طعم نامطلوبی میباشند.


در مورد ساخارین افزودن یک مقدار ویژه شکر گندم DE پایین برای کاهش مزه تلخ آن مفید است همچنین پس طعم آن را کاملاً می توان با افزودن ۰/۵ppm، ۵- پورین - نوکلئوتید برطرف نمود.


با توجه به قدرت شیرین کنندگی زیاد قندهای مصنوعی و دانسیته حجم کم این محصولات که بسته بندی شان را آسان(۰/۵ درصد) بودند.


شیریو بی زحمت می نماید فروش این فراورده ها رو به افزایش است و این دلالت بر یک حوزه فروشی با پتانسیل رشد زیاد می نماید.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما