جزئیات مقالات      مقالات » میکروبیولوژی آبنبات وشکلات

میکروبیولوژی آبنبات وشکلات


میکروبیولوژی آبنبات وشکلات :


با توجه به رطوبت کم این محصولات چنانچه آنها را به طور صحیحی تولید، فرایند و نگهداری نماییم، بندرت دچار فساد میکروبی خواهند شد.


قند حاصل از چغندر قند و نیشکر حاوی انواع میکروارگانیسم هاست و مهمترین باکتری های عامل فساد در آنها عبارتند از باسیلوس و کلستریدیوم.


در صورت نگهداری مواد قندی در محیط های با رطوبت زیاد، بعضی از این میکروارگانیسم ها در سطح خارجی آنها رشد خواهند کرد.


البته، رشد مناسب در این شرایط منوط به حضور سایر مواد مغذی (بجز کربوهیدراتها) است.


تورولا و گونه های اسموفیل ساکارومایسس (سابقاً به نام زیگوساکارومایسس معروف بوده است) از مواد قندی با رطوبت بالا ایزوله شده اند.


این ارگانیسم ها موجب اینورت شدن قند می شوند. لوکونستک مزانتریودس یکی از باکتری های مشکل آفرین در صنعت قند می باشد، چرا که پس از هیدرولیز مواد قندی، پلیمری از گلوکز، به نام دکستران را تولید می نماید.


این پلیمر لزج و چسبناک، گاه سبب انسداد خطوط و لوله های عبوردهنده محلول های ساکاروز می شود.


بافت شکلات های کرمدار، تحت تأثیر گونه های مختلف کلستریدیوم، بویژه کلستریدیوم اسپوروجنسی از هم پاشیده می شود.


این ارگانیسم ها غالباً از طریق افزودنی هایی چون شکر، نشاسته و غیرهبه محصول راه می یابند. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما