جزئیات مقالات      مقالات » رنگ آب یک شاخص آلودگی

رنگ آب یک شاخص آلودگی


رنگ آب : رنگ آب یک شاخص آلودگی است که به وسیله صنایعی چون نساجی، کاغذ سازی، دباغی و سایر صنایع تولید می گردد.


ترکیبات موجود در فاضلاب ها، برخی طول موج های معین نور را جذب و باقیمانده را منعکس می نمایند.


رنگ در عبور نور خورشید به داخل آب ایجاد اختلال نموده و لذا عمل فتوسنتز کمتری صورت میگیرد و حتی ممکن است عامل مزاحمی در جذب اکسیژن از اتمسفر نیز باشد آلودگی های قابل رویت اغلب برای صنایع بیش از آلودگی های غیر قابل رویت ایجاد مشکل می نمایند.


آلودگی های غیر قابل رویتی که مزاحم نیستند اغلب برای سازمان های مسئول قابل اغماض هستند.


لکن رنگ های سرخ و قهوه ای تند فاضلاب کشتارگاه ها و رنگ قهوه ای فلزات، انزجار عموم را روی این نوع صنایع در بر خواهند داشت.


ارزش املاک در طول رودخانه ای که به طور واضح آلوده است، کاهش می یابد مسئولین در رودخانه های که توسط فاضلاب های آب شهری و صنعتی دچار مشکل می گردند، به ندرت در رفع رنگ از آب خام موفق می شوند.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما