جزئیات مقالات      مقالات » تأثیر فاضلاب صنعتی بر آب جاری

تأثیر فاضلاب صنعتی بر آب جاری


تأثیر فاضلابهای صنعتی بر آبهای جاری :


فاضلابهای صنعتی به نحوی بر حیات طبیعی آبهای جاری تاثیر می گذارند.


هنگامیکه این اثر آنقدر گردد که دیگر نتوان آب جاری را جهت بهترین کاربرد مورد استفاده قرار داد، می توان پی برد که آلودگی بوجود آمده است.


منظور از بهترین کاربرد، استفادهاز آب برای آشامیدن، آبتنی، ماهیگیری و امثال آن است.


آبهای جاری می توانند مقدار معینی از فاضلاب را قبل از آنکه به مرحله آلودگی برسند، تحلیل ببرند.


به طور کلی آبهای جاری دورافتاده تر که مورد استفاده چندان قرار نمی گیرند می توانند مقادیر قابلتوجهی از فاضلاب را تحمل کنند، ولی در هر حال جذب مقادیر زیادی از هر نوع مادهٔآلوده کننده باعث مزاحمت می شود.


بنابراین زمانی میتوان آب جاری را آلوده فرضینمود که مقدار زیادی از یک نوع معین یا انواع آلوده کننده ها در آن موجود باشد.  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما