جزئیات مقالات      مقالات » انواع سختی

انواع سختی


انواع سختی

سختی کل

تمام املاح کلسیم و منیزیم موجود در آب، سختی کل نامیده می شود و شامل دو قسمت است :

الف) سختی کل کلسیم که نشان دهنده مقدار یون کلسیم در آب است.

ب) سختی کل منیزیم که تمام منیزیم محلول در آب است.


سختی دائم

شامل کلیه املاح کلسیم و منیزیم به جز بی کربناتها است.

به عنوان مثال: سولفاتها، کلریدها و نیتراتهای کلسیم و منیزیم محلول در آب را در برمی گیرد. این سختی در اثر جوشاندن حذف نمی شود.


سختی موقت

به بی کربنات کلسیم و منیزیم محلول در آب اطلاق میشود در اثر جوشاندن آب تجزیه شده و رسوب می کند. 
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما