جزئیات مقالات      مقالات » خصوصیات آب های زیر زمینی - خصوصیات آبهای سطحی

خصوصیات آب های زیر زمینی - خصوصیات آبهای سطحی


خصوصیات آبهای زیر زمینی :

الف) مواد معلق در آن کم است

ب) ممکن است دارای ذرات شن باشد

ج) معمولا" مواد آلی کمی دارد

د) ممکن است حاوی آهن و منگنز محلول باشد که وقتی در معرض اتمسفر قرار گیرد در اثر اکسیداسیون توسط هوا، ذرات زرد یا قهوه ای در آن ظاهر شود.

ه) دی اکسید کربن ممکن است در آن زیاد باشد و PH آن معمولا در حدود ۷/۹-
۶/۹ می باشد.


 


و) آب چاههای خیلی عمیق معمولا عاری از میکروبها و دیگر میکروارگانیزمها می باشد ولی آب چاه های کم عمق معمولا آلوده به میکروارگانیزم هاست.

ز) به خاطر انحلال جزئی مواد معدنی معمولا دارای املاح زیاد می باشند (حدود ppm ۵۰۰) که بیشترین جزء ان بی کربنات کلسیم است.

ح) معمولا دارای سختی موقت می یاشند.
خصوصیات آبهای سطحی :


الف) زلال نیستند.

ب) PH این آن حدود ۸-۷ می باشد.

ج) مواد آلی موجود در آن در نقاط مختلف متفاوت است و ممکن نفت، روغن و فلزات سنگین باشد.

د) معمولا آلوده به میکروارگانیزم ها ست

ه) مقدار آمونیاک، فنل و نیترات آن ممکن است زیاد باشد.

آب خالص در طبیعت به دلیل ویژگی حلالیت بالای آن، وجود ندارد و دارای ناخالصیهای گوناگون می باشد.


  
   
خانه اصلی::درباره ما::محصولات::ارتباط با ما